Scroll to top

Terms and Conditions

Terms & Conditions

BJ Jeans (Thailand)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ bj-jeans.com เว็บไซต์และชื่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท บีเจ ยีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขขึ้นทะเบียน 1665294602 (บีเจยีนส์) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า ?การใช้บริการ?) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า ?เงื่อนไขการให้บริการ?) สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้บีเจ ยีนส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ทรัพย์สินทางปัญญา
1.1 บีเจ ยีนส์และโลโก้ บีเจ ยีนส์ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัท บีเจ ยีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องหมายการค้า) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดการ ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท บีเจ ยีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บริษัท บีเจ ยีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะ บริษัท บริษัท บีเจ ยีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆ ก็ตามของเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีเจ ยีนส์

. . . . . . .

2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม
2.1 คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีเจ ยีนส์
2.2 เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบีเจ ยีนส์ บีเจ ยีนส์จะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง

. . . . . . .

3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า
3.1 ในการสั่งซื้อ คุณสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจะเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

. . . . . . .

4. ข้อตกลงของเรา
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมล์นี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้า จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแล้ว

5. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง
5.1 บีเจ ยีนส์พยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
5.2 ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน
5.3 การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงินหรือนโยบายการคืนสินค้า

. . . . . . .

6. คำอธิบายสินค้า
ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ บีเจ ยีนส์พยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี บีเจ ยีนส์ไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากบีเจ ยีนส์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยบีเจ ยีนส์ไม่เป็นดังคำอธิบาย (ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า) สามารถส่งสินค้ากลับเข้ามาทางบีเจ ยีนส์ ทางบีเจ ยีนส์ จะเปลี่ยนไซส์ให้ในกรณีที่ สินค้าไม่ได้ผ่านการซัก สินค้ายังไม่ถูกดัดแปลง เช่นการตัดต่อขากางเกง ป้ายฉลากยังไม่ถูกดึงออกจากสินค้า และแจ้งหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้ามาแสดง สินค้าตัวใหม่จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์

. . . . . . .

7. การชำระเงิน
เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

. . . . . . .

8. รหัสส่วนลด
ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

. . . . . . .

9. การคืนสินค้า
สินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารูปแบบอื่นได้ ในกรณีที่สินค้ารูปแบบอื่นมีมูลค่าที่สูงกว่าที่สั่งซื้อ ลูกค้าสามารถทำการจ่ายส่วนต่างมูลค่านั้นได้
10. การดำเนินการของคุณ
10.1 สิ่งที่ห้ามทำ:
(a) ใช้เว็บไซต์ในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
(b) ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรืออื่นๆ ต่อบุคคลอื่น
(c) แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
(d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ :
(i) ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น
(ii) เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่น เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
(iii) ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น
(iv) คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลวกลวง หรือเป็นเท็จ
(v) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
(vi) ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ
หากคุณพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา
10.2 บีเจ ยีนส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆ ที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆ ที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้บีเจ ยีนส์ได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆ ในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์
10.3 บีเจ ยีนส์จะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออื่นๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากบีเจ ยีนส์ บีเจ ยีนส์จะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากบีเจ ยีนส์
10.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อบีเจ ยีนส์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต (รวมถึงบริษัทในเครือ) ของบีเจ ยีนส์ ในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดบางส่วน) จากการละเมิดหรือล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ

. . . . . . .

11. ข้อสงวนสิทธิ์
การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบีเจ ยีนส์ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บีเจ ยีนส์จะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม

. . . . . . .

12. ความเสี่ยงจากการสูญหาย
สินค้าที่ทำการซื้อจากบีเจ ยีนส์จะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปถึงคุณโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง

. . . . . . .

13. บัญชีของคุณ
หากคุณใช้บริการของบีเจ ยีนส์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

. . . . . . .

14. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์
บีเจ ยีนส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของบีเจ ยีนส์ โดยไม่จำกัดระยะเวลา

. . . . . . .

15. นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ สามารถอ่านได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบีเจ ยีนส์ความเป็นส่วนตัวของบีเจ ยีนส์ การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบีเจ ยีนส์.

. . . . . . .

16. ขอบเขตอำนาจศาล
เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

. . . . . . .

17. การติดต่อ
หากคุณมีข้อสังสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้
กรุณาติดต่อเราที่ contact@bj-jeans.com
หรือโทร. 02-322-2900

. . . . . . .

TERMS AND CONDITIONS

Welcome to bj-jeans.com this website and domain name are owned and operated by BJ Jeans (Thailand) Co., Ltd. Company Registration No.1665294602 (BJ JEANS).

Access to and use of this website and the products and services available through this website (collectively, the ?Services?) are subject to the following terms, conditions and notices (the ?Terms of Use?). By using the Services, you are agreeing to all of the Terms of Use, which, together with the Privacy Policy, may be updated by us from time to time without notice. You should check this page regularly to take notice of any changes we may have made to the Terms and Conditions.

1. Intellectual Property
1.1 BJ JEANS and BJ JEANS Logo are trademarks of BJ Jeans (Thailand) Co., Ltd. (Trade Marks). All material on this website, inclouding the text, information, graphics, logos, design, layout, downloads, pricing, products and services (Content) is owened by or licensed to BJ Jeans (Thailand) Co., Ltd. You must not reproduce, transmit, adapt, distribute, sell, modify, publish or store Content or Trade Marks for any purpose, other than with the prior written consent of BJ Jeans (Thailand) Co., Ltd. Or as permitted by law. All rights of BJ Jeans (Thailand) Co., Ltd. Are reserved.
1.2 Trademarks used on this website to describe third parties and their products are trademarks of those third parties.

. . . . . . .

2. Linking and Third Party Content
2.1 You must not link to, frame or mirror any part of the website without BJ JEANS written authorisation.
2.2 The website may contain links to or display the content of third parties (Third Party Content), including links to websites operated by other organizations and individuals (Third Party Websites). Third Party Content and Third Party Websites are not under the control of BJ JEANS. BJ JEANS does not endorse, approve or make any warranty or claim regarding Third Party Content, Third Party Website or the products, services or information available on any Third Party Website, or in respect of the owner of operator of a Third party Website or their conduct. If you use or rely upon Third Party Content or

. . . . . . .

3. Terms of Sale
3.1 By placing an order you are offering to purchase a product on and subject to the following terms and conditions. All orders are subject to availability and confirmation of the order price. Dispatch times may vary according to availability and any guarantees or representations made as to delivery times are subject to any delays resulting from postal delays or force majeure for which we will not be responsible. Please refer to our Shipping or Returns pages for further information.

. . . . . . .

4. Our-Contract
When you place an order, you will receive an acknowledgement e-mail confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the goods will not be formed until your payment has been approved by us and we have debited your credit, debit card or cash had been received on our system in cash on delivery case

. . . . . . .

5. Pricing and Availability
5.1 Whilst we try and ensure that all details, descriptions and prices which appear on this Website are accurate, errors (including processing errors) may occur. If we discover an error in the price or payment of any goods which you have ordered we will inform you of this as soon as possible and give you the option of reconfirming your order at the correct price or cancelling it If we are unable to contact you we will treat the order as cancelled. If the order is cancelled and you have already paid for the goods, you will receive a full refund.
5.2 Where applicable, prices are inclusive of VAT. Packaging Fee will also be charged; such additional charges are clearly displayed where applicable and included in the ?Total Cost?.
5.3 The Service may contain typographical errors or other errors or inaccuracies and may not be complete or current. We therefore reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update information at any time without prior notice. We reserve the right to refuse to fill any orders that you may place based on information on the Service that may contain errors or inaccuracies, including. Without limitation, errors. Inaccuracies or out-of-date information regarding pricing, shipping, payment terms, or return policies.

. . . . . . .

6. Product Descriptions
In describing the products available to purchase online. BJ JEANS attempts to be as accurate as possible. However, BJ JEANS does not warrant that product descriptions or other content of any BJ JEANS Services are accurate, complete, reliable, current, or error-free. If a product offered by BJ JEANS itself is not as described, your sole remedy under this Terms of Use is to return it in original condition.

. . . . . . .

7. Payment
In case of credit card condition, upon receiving your order we carry out a standard pre-authorization check on your payment card to ensure there are sufficient funds to fulfill the transaction. Goods will not be dispatched until this pre-authorization check has been completed. Your card will be debited once the order has been accepted.

. . . . . . .

8. Discount Codes
We may from time to time offer promotional discount codes which may apply in respect of any. Or certain specified, purchases made though this Website. The conditions of use relating to any discount code will be specified at time of issue.

. . . . . . .

9. Returns
The order can not be exchanged for cash. But it can be changed into other products. In case of other products, the value is higher than the order. Customers can pay the difference.

. . . . . . .

10. Your conduct
10.1 You must not:
(a) use the website in breach of any applicable laws or regulations;
(b) use the website to harm, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise offend others;
(c) interfere with, disrupt, or create an undue burden on the website;
(d) upload, post, transmit or otherwise make available any material that:
(i) is not your original work, or which may infringe the intellectual property or other rights of another person;
(ii) is, or could reasonably be expected to be, defamatory, obscene, offensive, threatening, abusive, pornographic, vulgar, profane, indecent or otherwise unlawful, including material that racially or religiously vilifies, incites violence or hatred, or is likely to offend, insult or humiliate others based on race, religion, ethnicity, gender, age, sexual orientation or any physical or mental disability;
(iii) includes an image or personal information of another person unless you have their consent;
(iv) you know or suspect, or should reasonable know or suspect, to be false, misleading or deceptive;
(v) contains large amounts of untargeted, unwanted or repetitive content; or
(vi) contains financial, legal, medical or other professional advice.
If you believe that a user has breached any of the above conditions, please contact us.
10.2 BJ JEANS reserves the right to black or suspend any user of its website, and to modify or remove any material uploaded, posted, transmitted or otherwise made available on the website by any user, without notice. By uploading, transmitting, posting or otherwise making available any material via the website, you grant BJ JEANS a non-exclusive, worldwide, royalty-free, perpetual licence to use, reproduce, edit and exploit the material in any form and for any purpose.
10.3 BJ JEANS is not responsible for, and accepts no liability with respect to, any material uploaded, posted, transmitted or otherwise made available on the website by any person other than BJ JEANS. BJ JEANS does not endorse any opinion, advice or statement made by any person other than BJ JEANS.
10.4 You agree to indemnify BJ JEANS and each of the officers, employees, agents, contractors, suppliers and licensors (collectively Affiliates) of BJ JEANS in respect of any liability, loss or damages (including all legal and other costs on a full indemnity basis) suffered or incurred by them arising (in whole or part) out of the breach of or failure to comply with any of these Terms of Use, or any other default or wrongful conduct in relation to the subject matter of these Terms of Use, on the part of you or any of your Affiliates.

. . . . . . .

11. Disclaimer
By accessing our website, you assume all risks associated with its use, including but not limited to the risk that your computer. Software or data may be damaged by any virus transmitted by this website or by any Third Party Website. To the extent permitted by law, all warranties, conditions and claims (whether express or implied) arising out of or in any way connected with this website are hereby excluded. By accessing our website, you agree to indemnify BJ JEANS for any loss, damage, costs or expenses whatsoever suffered by any person or entity arising out of or in any way connected with your access to this website.

. . . . . . .

12. Risk of Loss
All items purchased from BJ JEANS are made pursuant to shipment contract. This means that the risk of loss and title for such items pass to you upon our delivery to the carrier.

. . . . . . .

13. Your Account
If you use any BJ JEANS Services, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password. You agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password.
14. Outages
BJ JEANS reserves the right to cease, interrupt or withdraw your access to the site for any reason, including without limitation, for upgrades and maintenance of the site.

. . . . . . .

15. Privacy Policy
Our privacy policy, which sets out how we will use your information, can be found at our PRIVACY POLICY page. The Terms of Use are subject to BJ JEANS Privacy Policy. By using the website, you agree to the Privacy Policy.
16. Jurisdiction
These terms and conditions are governed by the laws of the Kingdom of Thailand.

. . . . . . .

17. Contact
If you have any queries regarding these terms and conditions,
please contact us at contact@bj-jeans.com
or 02-322-2900

. . . . . . .