Scroll to top

Privacy Policy

BJ Jeans (Thailand)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบีเจ ยีนส์ (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับเว็บไซต์ bj-jeans.com (“เว็บไซต์”) บีเจ ยีนส์ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา และให้คุณมั่นใจได้ว่าเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด การเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด

ธุรกิจของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการบริการของเว็บไซต์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราได้ส่งอีเมล์แจ้งเตือนเป็นระยะสำหรับคำประกาศชี้แจงและเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ ยกเว้นแต่คุณไม่ต้องการแจ้งเตือนนี้ แต่คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับนี้นำไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณ

หากคุณเลือกที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเยี่ยมชมของคุณและการกระทำใดๆ จะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา

. . . . . . .

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
นี่คือประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมไว้
ข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากชื่อโดเมน (domain) ของลูกค้า (หรือผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงการเข้าถึงของคุณ) ยกเว้นอีเมล์
ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา  เราจะเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากการสมัครใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลการสมัครสมาชิก

. . . . . . .

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า?

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจของเรา และไม่ได้อยู่ในธุรกิจการขายหรือให้เช่าแก่บุคคลที่สามใดๆ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราแบ่งปันข้อมูลลูกค้าโดยจะส่งต่อไปยังบริษัทแม่และบริษัทในเครือเท่านั้น ในบางครั้งเราแบ่งปันข้อมูลกับตัวแทนในการส่งจดหมายข่าวและอีเมล์ ลบข้อมูลซ้ำจากรายชื่อลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด และให้การบริการลูกค้า

เราจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเมื่อเป็นที่สมัครใจ นอกเหนือจากนี้ หากคุณแจ้งที่อยู่ทางออนไลน์แก่เรา คุณอาจได้รับจดหมายข่าวจากเราพร้อมกับข้อมูลของคอลเลคชั่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลที่ตั้งสาขาใหม่ หรือข้อเสนอพิเศษหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในบางครั้งเราอาจส่งข้อเสนอต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าของบีเจ ยีนส์ที่ได้รับเลือกนามธุรกิจอื่นๆ เมื่อทำเช่นนั้นเราจะไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของคุณแก่ธุรกิจเหล่านั้น หากคุณไม่ประสงค์รับข่าวสารและอีเมล์หรือประสงค์ที่จะถอนชื่อของคุณออกจากรายการกรุณาติดต่อเราได้ที่contact@bj-jeans.com หรือ 02-322-2900

เราจะเปิดเผยบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่อยู่ภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ ผู้ใช้ของเรา หรืออื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต แต่ไม่รวมถึงการขาย ให้เช่า แบ่งปัน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่บีเจ ยีนส์หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะได้รับโดยบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งบริษัทหรือมากกว่า เป็นผลลัพธ์จากการร่วมกัน การขาย การรวมกิจการหรือการชำระหนี้ ข้อมูลของลูกค้าอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนย้าย

. . . . . . .

ลิงค์เชื่อมโยง

กิจกรรมบนเว็บไซต์ เช่น โปรโมชั่นพิเศษ อาจเชื่อมโยงกับบริษัทบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทบุคคลที่สามนี้ เว้นแต่หากคุณประสงค์ที่จะทำเพื่อความสะดวก

มีการแสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามแก่คุณ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจแตกต่างกับเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติของตัวเองต่อความเป็นส่วนตัวและคุณควรตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หากบริษัทบุคคลที่สามเลือกแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแก่เรา การให้ข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามนั้นๆ

. . . . . . .

ความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบนสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย เราได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการใช้เบราว์เซอร์ SSL อาทิ Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox และ Safari คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการอย่างเป็นความลับ

ในกรณีที่การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของเราถูกคุกคาม เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากมีการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราจะปฏิบัติในทันทีภายใต้สถานการณ์นั้นๆ และถ้าเรามีอีเมล์ของคุณ เราอาจจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล์ การใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้อีเมล์เป็นเครื่องมือในการประกาศแจ้งเตือน

. . . . . . .

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณต้องการปรับปรุงหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้
กรุณาติดต่อเราได้ที่   contact@bj-jeans.com
หรือ  02-322-2900
. . . . . . .

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
กรุณาติดต่อเราได้ที่ contact@bj-jeans.com
หรือ  02-322-2900

. . . . . . .

BJ JEANS PRIVACY POLICY

WEBSITE PRIVACY POLICY

This Website Privacy Policy (“Privacy Policy”) applies to the bj-jeans.com website (Website”). We value our customers’ privacy and appreciate your confidence that we will respect  your privacy in a careful and sensible manner. By visiting the Website and/or using the products and services made available to you on the Website, you are agreeing to the terms of this Privacy Policy. Please read this policy carefully.

Our business is constantly evolving and our Privacy Policy and the Website’s Terms & Conditions will change from time to time. We may e-mail periodic reminders of our notices and terms of business, unless you have instructed us not to, but you should check our Website frequently to see the current changes. Unless stated otherwise, this Privacy Policy applies to all information that we have about you and your account.

If you choose to visit the Website, your visit  and any dispute over privacy is subject to this Privacy Policy and our Website’s Terms & Conditions.

. . . . . . .

CUSTOMER INFORMATION COLLECTED

Here are the types of information we gather:

Automatic Information.  For each visitor to our Website, our server automatically recognizes information regarding the customer’s domain name (or that of the visitor’s a access provider) but not the e-mail address.

Information you give us.  We collect aggregate information regarding customer access visit of the Website and information volunteered by customers such as when you register and communicate with us electronically.

. . . . . . .

USE AND DISCLOSURE OF CUSTOMER INFORMATION?

Information about our customers is an important part of our business.  We share customer information only on a limited basic and with our parent company and affiliates. We share it on a limited basis with agents that we use from time to time to send postal mail and e-mail, remove repetitive information form customer lists, analyze data, provide marketing assistance, and provide customer service.

We use information about our customers for the specific purpose for which it was volunteered. In addition, if you supply us with your postal address online, you may receive periodic mailings from us with information regarding a new collection, new products, new store, locations, or upcoming promotional offers or events. Sometimes we also send offers to selected groups of BJ Jeans customers on behalf of other businesses. When we do this, we do not give that business your name and address. If you do not  wish to receive such mailings and e-mail updates, or otherwise wish to remove your name from our list, please contact us at contact@bj-jeans.com  or 02-322-2900.

We release account and other personal information as and whenever  we believe such release is appropriate to comply with the law, enforce or apply our Website’s Terms & Conditions, and other agreements, or protect rights, property or safety of the Website, our users or others. This include selling, leasing, sharing, or otherwise disclosing personally identifiable information from customers for commercial purposes in violation of the commitments set forth in this Privacy Policy.

In case BJ Jeans or substantially all of its assets are acquired by one or more third parties as a result of a merger, sale, consolidation or liquidation, customer information may be one of the transferred assets.

. . . . . . .

LINKS

Certain activities through the Website, such as special promotions may be linked to those from other unrelated third party companies that offer you the option to share your personal information with the third party. We will not share your personal information with those third party companies: only you can if you make that choice.

Links provided on the Website to third party websites are provided as a convenience to you and we do not control those websites nor their privacy practices, which may differ from ours. Linked websites are responsible for their own privacy practices and you should check those websites for their respective privacy policy. Some third party companies may choose to share their personal data with us but that sharing is governed by that third party company’s privacy policy.

. . . . . . .

SECURITY

We are committed t o offering our customers a safe and secure environment. Our servers utilize SSL (Secure Sockets Layer) encryption technology to help protect  your personal information. By using a SSL-compatible browser such as Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and Safari, you can help ensure that your personal identifiable information is unavailable to unauthorized users and processed confidentially.

In the unlikely event that we believe that the security of your personally identifiable information in our possession or control may have been compromised, we may notify you at our absolute discretion. If a notification is appropriate or required by law, we would endeavor to do so as promptly as possible under the circumstances and if we have your e-mail address, we may notify you by e-mail. By using this Website, you consent to our use of e-mail as a means of such notification.

. . . . . . .

UPDATE OR CHANGE OF PERSONAL INFORMATION

To the extent you wish to update or make any changes to the information you have provided, please contact us at  contact@bj-jeans.com  or  02-322-2900.

. . . . . . .

CONTACT US

If you have any questions regarding our Privacy Policy, please contact us at  contact@bj-jeans.com

or  02-322-2900

. . . . . . .